Programowanie z elementami Robotyki i Kodowania dla dzieci

W Strefie rozpieszczamy naszych małych Klubowiczów 
Kolejna 🎁 NOWOŚĆ 🎁 to Programowanie z elementami Robotyki i Kodowania 🤖🤖🤖

Kodując i programując dzieci uczą się:
💢 eksperymentowania poprzez swobodne poszukiwanie rozwiązań,
💢 kreatywności i pomysłowości – rozwijając swoją wyobraźnię,
💢wytrwałości i cierpliwości, czekając na efekty własnej pracy, jednocześnie rozumiejąc konieczność wkładania w nią wysiłku,
💢współpracy,
💢rozwiązywania problemów,
💢zadawania odpowiednich pytań,
💢zbierania i porządkowania danych, określając ich rzetelność i wiarygodność,
💢abstrahowania i tworzenia modeli poprzez usuwanie zbędnych informacji,
💢tworzenia algorytmów – sekwencji, powtarzalności procedur i czynności,
💢wykrywania i diagnozowania błędów,
💢formułowania zrozumiałych komunikatów,
💢określania priorytetów i wyciągania wniosków przez rozpoznawanie błędów logicznych.

Start: 16.10 środa 18:00 grupa 4- 6 lat
16.10 środa 19:00 grupa 7-12 lat

Zapisy: 537294537